Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Seracılık Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Seracılık Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf