YETERLİLİKLER
Seracılık1-Yaşam boyu öğrenmenin gerektiği bilincini oluşturabilme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme becerisi kazanabilen,2-Yabancı dil bilgisine sahip olan,3-Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olan,4-Seraların yapımı sırasında ışıklandırma, aktif ve pasif güneş enerjisinden yararlanma konularında bilgi sahibi olan,5-Seraların planlanması ve projelenmesi ile ilgili konularda bilgi sahibi olan,6-Seralarda toprak ve üretim ortamları hakkında bilgi sahibi olan,7-Seralarda sulama ve drenaj sistemleri konusunda yeterli bilgi sahibi olan,8-Serada yetiştirilecek sebze ve bitkileri ile ilgili kültürel işlemleri ve bitki bakımı işlerini yapabilen,9-Serada ürünlerin hasadı ile ilgili işleri ve bu ürünlerin pazarlaması işlerini yürütebilen,10-Seracılık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi kazanabilen,11-Seracılık alanı ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilen,12-Kimya ile ilgili temel kavramları anlayabilme ve temel kimyasal formülleri, denklemleri kavrayabilme yeteneğine sahip olmalıdır. 13-Her türlü arazi koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olan,14-Havalandırma, soğutma ve nem düzeylerinin ayarlanması ile ilgili işleri yürütebilen,15-Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olan,

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ